SUNEX XX /r/č/

Silový kabel pro jmenovité napětí 0,6/1kVac
(0,9/1,5kV DC určený pro fotovoltaické systémy)

 

Konstrukce
1. Jádro CuSn, lanované tř.5 dle ČSN EN 60228
2. Izolace žíly zesítěná teplotně odolná směs EPR
3. Plášť zesítěná teplotně odolná směs EPR
   
Technické parametry
Jmenovité napětí U0/U: 600/1000Vac (900/1500Vdc)
Zkušební napětí mezi žilami: 4000 V ss / 50 Hz
Izolační  odpor žil:

min. 3 670  MΩ/km  při 20°C

Izolační odpor: 15000 MΩ/km  při 20°C
500 MΩ/km  při 90°C
Teploty okolí (pevné uložení): -50°C až +120°C
Minimální teplota při pokládce: -25°C
Maximální teplota jádra při zkratu: +250°C
Minimální poloměr ohybu: 6 D
Životnost kabelu: 30 let
   
Základní charakteristiky:  
Odolné proti atmosférickým vlivům UVzáření a ozónu: ISO 4892-2:2006 metoda A-0,50W/m2 při 340mm po dobu 750 hod.
Odolné vůči působení ozonu:  
Odolnost vůči kyselému prostředí: hydrolýze, čpavku, bioplynům
Odolnost proti vertik. šíření plamene
pro kabely s jednou izolací:
ČSN EN 60332-1-2
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: ČSN EN 50267-1, ČSN EN 50267-2-2 (IEC 60754)
Nízká hustota kouře při hoření: ČSN EN 61034-1,ČSN EN 61034-2 (IEC 61034-1,-2)
Barevné značení prvků: černá, rudá, modrá dle požadavku zákazníka
Barva pláště: černá nebo dle přání zákazníka
Balení: dřevěné nebo kovové kabelové bubny, krátké délky v kruzích


Použití:
Kabel je vhodný k propojování  solárních panelů, invertorů a pro fotovoltaické systémy. Kabely jsou odolné vůči negativním vlivům UV záření, ozónu a především vůči teplotním vlivům  venkovního prostředí.
Kabely jsou odolné vůči hydrolýze,čpavkům, bioplynům a chemickým látkám
Kabely jsou určeny pro silové rozvody o jmenovitém napětí 0,6/1,5 kV  v prostředí dle ČSN 33 2000-3 v kategorii AN1 a AN2(UV stabilita). Kabely lze použít v prostředí s nebezpečím požáru a lze je instalovat i na hořlavý  podklad. Jiné použití je nutno dojednat s výrobcem kabelů.
Plastifikační materiály použité pro výrobu kabelu jsou testovány proti působení ropných produktů skupin IRM 902 a IRM 903.nahoru