Kabelové spojky a soubory

Spojky, kabelové soubory Kabelovny Kabex jsou určeny ke spojování, připojování, zakončování, utěsňování a odbočování kabelů a hermetických kabelových modulů o jmenovitém napětí do 6/10 kV na kabelové trase tak, aby byla co možná nejlépe zajištěna stejnorodost (homogenita) kabelu.

Pokud kabel obsahuje koncentrický vodič nebo stínění jsou tyto prvky plnohodnotné i v části kabelové spojky. Pokud je kabel pancéřovaný, je pancéř v místě kabelové spojky vodivě spojen.

Kabelové soubory od KABELOVNY KABEX a. s. doplňují nejširší oblast kabelů od výrobků vlastní produkce po výrobky předních světových firem.

Díky širokému záběru v oblasti výroby speciálních kabelů KABELOVNA KABEX a. s. původně nabízela také široce rozvinutý servis v oblasti spojování a různých typů zakončení našich kabelů. Se zvyšující se poptávkou zejména po oheň nešířících a ohniodolných kompletech, používaných také na PVC kabelech jako bariéra proti šíření požáru KABELOVNA KABEX a. s. vytvořila samostatné pracoviště pro vývoj i kompletaci kabelových souborů pro většinu dostupných typů kabelů.

Dnes je schopna nabídnout nejen všechny běžné varianty, ale nabízí i spolupráci se zákazníkem při konstrukci nových a vysoce specializovaných typů kabelových souborů do nejrůznějších prostředí.

Dodáváme nově certifikované kabelové soubory pro veškerý sortiment našich kabelů včetně souborů do prostředí s ionizujícím zářením a pro JE s označením LOCA. Dále dodáváme oheň nešířící a oheň nešířící a ohniodolné hermetické ucpávky a kabelová zakončení, vhodná zejména do tunelových a podzemních staveb s rizikem zatopení.

Kabelové soubory kabelovny Kabex tvoří sestavy:
- KS spojky a jejich modifikace - jsou soubory, zajišťující propojení kabelů (i různých konstrukcí) na kabelové trase, i souběhů kabelů
- KS připojení a jejich modifikace - zajišťují propojení hermetické kabelové průchodky s kabely hermetické a nehermetické zóny
- KS komplety a jejich modifikace - soubory komponent pro opravu hermetických kabelových průchodek zahrnující HKM a KS připojení kabelů pro hermetickou i nehermetickou zónu
- KS utěsnění a jejich modifikace - zajišťují hermetické zatěsnění HKM hermetické kabelové průchodky pokud k nim nejsou připojeny kabely, nebo kabelu, pokud není nikam připojen
- KZ kabelová zakončení a jejich modifikace - zajišťují definovaná zakončení kabelů a zabraňují axiálnímu pronikání vlhkosti do kabelu

Kabelové soubory jsou dodávány ve variantách podle odolnosti kabelů:
- pro plastové kabely (pro všeobecné použití)
- pro oheň nešířící kabely
- pro ohniodolné kabely
- spojky a zakončení H odolávají tlaku vodního sloupce 60 m po dobu min. 36 dní

Kabelové soubory jsou odolné proti šíření plamene dle EN 50266-2-2 (kat. A), a ohniodolné podle IEC 60331 po dobu nejméně 180 min, bezhalogenové, s nízkou hustotou kouře vyvinutých při hoření dle IEC 61034 a nízkou kyselostí plynů během hoření dle IEC 60754-2.

KSO jsou odzkoušeny pro dlouhodobé ponoření do vody dle ČSN 347010-82 5.3.1. Po celou dobu trvání zkoušky vykazují plnou vodu a tlaku těsnost, elektrické parametry se nemění. Jednotlivé kabelové soubory se mohou umisťovat v kabelových trasách řazením za sebou anebo vedle sebe, aniž by zvyšovaly požární zatížení. Neopatřují se žádným dodatečným protipožárním nástřikem.nahoru