TrUBEX®

 
Trubičkový systém představuje jednu z moderních technologií používanou v telekomunikacích hlavně pro výstavbu optických přístupových a metropolitních sítí. Pomocí systému TrUBEX® lze vybudovat velké množství na sobě nezávislých optických tras až ke koncovému uživateli. Do této trasy se následně zafukují mikrokabely podle skutečné potřeby koncového uživatele, což přináší vysokou flexibilitu a finanční úspory při budování sítí.


Výhody:
- poskytují ochranu instalovaných kabelů
- umožňují snadnou výměnu kabelů bez dodatečných zemních prací
- zefektivnění výstavby sítí
- snadné spojování trubek pomocí spojek
- potisk obsahující metráž zlepšuje přehled při pokládce
- barevné variace trubek umožňují rozlišení při pokládání více trubek v jedné trase
- tlaková odolnost
- tepelná odolnost (dostatečné mechanické vlastnosti)
- dlouhá životnost
- odolnost proti vlhkosti, nepřízni počasí

 

Značení:
TrUBEX® - Číslice za písmenným názvem vyjadřují: N x Y (N – počet trubiček) x (Y - průměr trubiček)
/ - / - pro doplňující a pozměňující informace, např.: změna barvy mikrotrubičky, změna rozměru mikrotrubičky nebo pláště, změna popisu TrUBEX®, potřeby, vyžádané a konzultované změny konstrukce atd.

Vyráběné typy Trubexu:
TrUBEX® NxY / I / č / - / - Systém pro vnitřní instalace
TrUBEX® NxY / WB / - Systém pro venkovní instalace, kdy je použit vnitřní / I / a vnější / WB / plášť
TrUBEX® NxY / WB / cal 42/ - Systém pro venkovní i vnitřní instalace, kdy je použit vnitřní / I / a vnější / WB / plášť který, je kalibrován na max. průměr uvedený v doplňující informaci
TrUBEX® NxY / MWB / - Systém pro venkovní i vnitřní instalace, určený pro teplem smrštitelné příslušenství kdy je použit vnitřní / I / a vnější / WB / plášť
TrUBEX® NxY / S /…/ - systém, kdy jsou použity vnitřní trubičky s drážkami
TrUBEX® N/Y / př / - / -jednotlivá trubička , přírodní barvy standartně s provedením bez vnitřních drážek

 

Mikrotrubičky:
Trubičky jsou vyráběny v přírodním provedení pro snadnější kontrolu přítomnosti optického kabelu. V případě použití více trubiček v systému jsou dodávány s číselným značením , rozteč max. 10cm pro lepší identifikaci nebo v barevném provedení dle přání zákazníka. Standardně je zavedeno 12 odstínů, další je možno dodat podle přání zákazníka.
Vnější průměr trubičky v mm / vnitřní průměr trubičky v mm / tolerance vnějšího průměru v mm / minimální vnitřní průměr v mm / minimální tloušťka stěny v mm
3/3,2 /± 0,1/2,0/0,35
5/3,5/± 0,1/3,4/0,65
7/5,5/± 0,1/5,4/0,65
10/8/± 0,1/7,9/0,9
12/10/± 0,1/9,9/0,9
Trubičky jsou konstruovány pro vnitřní přetlak při zafukování ( 2h při 23°C + - 1°C ) pro 12 Bar.
Teplotní smrštěním je do 3% , kluznost 0,1.
Trubičky jsou konstruovány tak, aby vnitřní povrch umožňoval optimální zafukování optických vláken na max. možnou délku. Tato délka závisí na členitosti a náročnosti terénu, ve kterém je systém uložen.
Všechny rozměry trubiček splňují min. poloměr ohybu který je rovný 10 násobku průměru.
Min. poloměr ohybu sytému TrUBEX® při ukládce
10x celkový průměr u systému provedení /I/-/
15x celkový průměr u systému provedení /WB/-/
18x celkový průměr u systému provedení /MWB/-/

 

Pokládka a skladování
Manipulaci a pokládku systému lze provádět v rozmezí okolních teplot -10 až +50°C. Při nižších teplotách může materiál při manipulaci prasknout. Tyto teploty jsou limitní i pro transport systému. Při pokládce trubek je třeba dbát na maximální možné srovnání trubky v podélné ose. Případné zvlnění limituje dosah zafukování kabelu a znemožňuje správnou instalaci trubkových spojek. Vnitřní stěny trubek musí být během instalace udržovány v čistém a suchém stavu.
Smotky jsou proti uvolnění zapáskovány PE páskou a konce trubek jsou opatřeny zátkami proti vnitřnímu znečištění trubky.
Smotky mohou být uskladněny na volném zpevněném prostranství max.12 měsíců od data výroby. Barevná značení je v tomto případě nutné chránit černou fólií před UV zářením. Nakládka, vykládka i ostatní manipulace se systémem musí být prováděna příslušnými mechanizmy tak, aby nedocházelo k poškození systému. Systém TrUBEX® je dodáván z výrobního závodu na bubnech a nebo v kruzích.

 

 

TruBEX HFFR
TRUBEX®HFFR je trubkový systém rozvodů pro zafukování optických kabelů
Vývoj a výroba iniciovaná vyhláškou č.23/2008 Sb.
Plně vyhovuje směrnici DP a.s. č.9/2009 – Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra. Zvýšené požadavky na požární odolnost vyřešeny sendvičovým systémem ze speciálně vyvinutého HFFR materiálu, doplněného ohniodolnou bariérou. Kompletní požárně odolnou bezhalogenovou sestavu, kterou Kabelovna Kabex® nabízí, tvoří TrUBEX® HFFR spolu s HFFR kabely OPTEX® a soubory pro spojování trubek. Výše uvedené normy splňuje pouze kompletní sestava z produkce Kabelovny Kabex®. Sestava je certifikovaná příslušnými zkušebnami (EZÚ, Pavus) a má vydané schvalovací listy DP Praha. Výše uvedené normy splňuje i prázdný systém TrUBEX® HFFR před instalací kabelů. Systém TrUBEX®HFFR je určen především pro tunelové stavby a pro prostory s vyšším požadavkem na požární bezpečnost:
- provozní teplota - 40°C - +70°C
- vnitřní přetlak pro zafukování - 12 Bar (zkušební přetlak – 20 Bar)
- poloměr ohybu - dvacetinásobek průměru sendvičové trubky
- životnost - min. 30 let

Zvýšená požární odolnost je klasifikována těmito požadavky, které vycházejí z ČSN a EN norem pro kabely: 
vodivost kouřových plynů < 2,5μS/mm a pH > 4,3 dle ČSN EN 50267-2-3
součinitel propustnosti kouře ≥ 80% dle ČSN EN 61034-2
odolnost vůči svislému šíření plamene dle ČSN EN 50266-2-2 (kategorie A)
zvýšená požární odolnost (nízký vývin kouře při zahoření, nízká korozivita zplodin, nešíření plamene)

 

Značení
1. Název - TrUBEX®HFFR - musí být vždy uvedeno
2. Rozměr - číslice za písmenným názvem vyjadřují vnější / vnitřní průměr základní HFFR instalační trubky
3. Doplňující informace


Základní HFFR instalační trubky
- dodávají se v rozměrech 40/33mm, 32/27mm, 40/34mm
- standardně s hladkým vnitřním povrchem, na přání zákazníka s vnitřním drážkováním
- maximální odchylka na rozměry ±0,5mm
- odolnost vnitřnímu přetlaku při zafukování při 23°C 2Mpa během 1 hodiny

Trubky jsou konstruovány tak, aby vnitřní povrch umožňoval optimální zafukování optických kabelů na max. možnou délku. Tato délka závisí na členitosti a náročnosti terénu, ve které je systém uložen.

 

Výhody systému TrUBEX®HFFR:
- ochrana instalovaných optických kabelů
- snadná výměnu kabelů bez dodatečných zemních prací
- možnost instalace prázdného systému s možností dodatečné instalace kabelů
- zefektivnění výstavby sítí
- snadné spojování trubek pomocí spojek
- potisk obsahující metráž zlepšuje přehled při pokládce

Barevné variace trubek umožňují rozlišení při pokládání více trubek v jedné trase. Barevné značení je možné dodat podle požadavků zákazníka nebo operátora
tlaková a tepelná odolnost (dostatečné mechanické vlastnosti)
- dlouhá životnost
- odolnost proti vlhkosti, nepřízni počasí
- odolnost proti šíření plamene
- nízká kyselost zplodin při hoření
- nízká hustota kouře při hoření

 

TrUBEX® HFFR – pokládka a skladování:
Manipulaci a pokládku systému lze provádět v rozmezí okolních teplot -20 až +55°C. Při nižších teplotách může materiál při manipulaci prasknout. Tyto teploty jsou limitní i pro transport systému.
Při pokládce trubek je třeba dbát na maximální možné srovnání trubky v podélné ose. Případné zvlnění limituje dosah zafukování kabelu a znemožňuje správnou instalaci trubkových spojek.
Vnitřní stěny trubek musí být během instalace udržovány v čistém a suchém stavu
Nesmí být překročena síla 5000 N v tahu a 1000 N v ohybu trubky
Trubky jsou dodávány ve smotcích, kde poloměr ohybu nesmí přesáhnout dvacetinásobek průměru systému. Totéž platí i pro skladování při event. přetáčení trubky.
Smotky jsou proti uvolnění zapáskovány PE páskou a konce trubek jsou opatřeny zátkami proti vnitřnímu znečištění trubky.
Smotky mohou být uskladněny na volném zpevněném prostranství max.12 měsíců od data výroby. Barevná značení je v tomto případě nutné chránit černou fólií před UV zářením.
Nakládka, vykládka i ostatní manipulace se systémem musí být prováděna příslušnými mechanizmy tak, aby nedocházelo k poškození systému.
Kabelovna Kabex dodává kompletní systém spolu s certfikovanými kabely a HFFR spojkami.nahoru