ROZVOJ SPOLEČNOSTI KABELOVNY KABEX a.s.

1994

Založena jako rodinná firma „na zelené louce“

2013     

Dovršení aktuální rozvojové etapy výrobně-stavební investice v objemu 280 mil. Kč s podporou fondů EU (m. j. program Inovace a program Potenciál)

Zvýšení výrobní kapacity

Zavedení nové technologie pro výrobu kabelů až 12 kV

Navýšení výrobní plochy na 5.800 m2nahoru