ROZVOJ SPOLEČNOSTI KABELOVNY KABEX a.s.

1990     

založena jako rodinná firma „na zelené louce“

2013     

dovršení aktuální rozvojové etapy výrobně-stavební  investice v objemu 280 mil. Kč s podporou fondů EU (m. j. program Inovace a program Potenciál)

zvýšení výrobní kapacity

zavedení nové technologie pro výrobu kabelů až 12 kV

navýšení výrobní plochy na 5.800 m2nahoru