Ohniodolné kabely a oheň retardující bezhalogenové kabely armované ocelovými páskami


Kabelovna Kabex má ve svém výrobním portfoliu ohniodolné kabely a oheň retardující kabely s tzv. „lehkým pancířem“ (označení kabelů /ZE/), který je tvořen opletem FeZn drátky. Tyto kabely jsou z převážné většiny určeny pro petrochemický průmysl s výskytem agresivního korozivního prostředí a potřebou mechanické ochrany kabelu vůči poškození během provozu.

Ohniodolné kabely a oheň retardující kabely s armováním pomocí ocelových pásek jsou alternativou k výše uvedenému typu /ZE/ poskytující ještě lepší mechanické vlastnosti. Dvojitě spirálovitě vinuté armování s překrytím poskytuje vynikající ochranu kabelu proti otřesům, kompresi, hlodavcům, agresivnímu chemickému prostředí i elektromagnetickým polím.

Ohniodolné a oheň retardující kabely s armováním jsou určeny pro pevné uložení a uplatnění naleznou zejména v petrochemickém průmyslu (rafinériích), dopravních stavbách (např. pražské metro) či v dalších prostředích s možností poškození kabeláže.

Značení kabelů armovaných ocelovými páskami bude provedeno pomocí doplňujícího kódového značení takto:

/FeZnT/ - pozinkované ocelové pásky
/FeT/      - ocelové pásky

Příklad oheň retardujícího armovaného kabelu: 1-CXKE-R (J) 4x10 /FeZnT/o/-/

silový kabel pro jmenovité napětí 0,6/1kV dle TP č. KBX 7/02 v aktuálním vydání

Konstrukce

Bezhalogenové oheň retardující kabely s armováním

1.  Jádro, Cu kulaté třída 1 dle ČSN EN 60228        
2.  Izolace XLPE
3.  Ovin oddělovací páskou (PET fólie)
4.  Výplň – oheň retardující termoplastická směs
5.  Dvojitý ovin FeZn páskou
6.  Plášť – bezhalogenová oheň retardující směs

Technické parametry

Základní norma:                        TP č. KBX 7/02 v aktuálním vydání
Jmenovité napětí:                       0,6/1 kV
Zkušební napětí: (žíla-žíla)        5000 V ss  
Izolační odpor žil:                       min. 1,35 GΩ/km při 20 °C
Teploty okolí (pevné uložení)       -50 °C až + 90 °C
Minimální poloměr ohybu            20 x průměr kabelu

Základní charakteristiky

Odolné proti svislému síření plamene pro kabely s jednou izolací: ČSN EN 60332-1-1, ČSN EN 60332-1-2
Odolné proti vertikálnímu šíření plamene: ČSN EN 60332-3-10, ČSN EN 60332-3-22
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:ČSN EN 60754-1, ČSN EN 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření:ČSN EN 61034-1,ČSN EN 61034-2
Barevné značení žil a prvků:ČSN 330166 ed.2 (HD 308 S2, DIN VDE 0293) nebo dle specifikace
Barva pláště: oranžová nebo dle přání zákazníka
Balení: dřevěné nebo kovové kabelové bubny

 

Kabely s oděruvzdorným oheňretardujícím bezhalogenovým pláštěm

V dnešní době jsou pro požárně bezpečnostní instalace používány tzv. LSFH (HFFR, LSOH) kabely. Pláště těchto kabelů jsou vyráběny z termoplastických směsí obsahující vysoké množství složek retardérů hoření, což zajišťuje samozhášecí efekt při případném požáru (zahoření kabelu).

Nevýhodou velkého obsahu retardéru hoření ve směsi je snížení mechanické odolnosti, která se může projevovat především povrchovým poškozením pláště kabelu (poškrábání, naříznutí, tvorba vrypů apod.).

Tato snížená mechanická odolnost se projevuje při montáži kabelů do nosných systémů (kabelové žebříky a žlaby), zejména při zatahování (vkládání) kabelů do dlouhých a členitých tras.

Kabelovna Kabex přichází na trh s pláštěm kabelu, který má výrazně lepší odolnost vůči oděru při zachování všech dosavadních vlastností a to ve dvou základních provedeních:

1. zodolnění kabelu nanesením oděruvzdorného materiálu na stávající plášť (HFFR + PUR HFFR)
2. použitím oděruvzdorného materiálu jako celoplášťového (PUR HFFR) již při výrobě kabelu.

Značení kabelů s použitím oděruvzdorné směsi bude provedeno pomocí doplňujícího kódového značení takto: /PUR HFFR/

Příklad značení oděruvzdorného silového kabelu: 1-CXKE-R  3x10…. /-/ PUR HFFR/
     -  silový kabel pro jmenovité napětí 0,6/1kV dle TP č. KBX 7/02 v aktuálním vydání

 Oděruvzdorný oheňretardující bezhalogenový silový kabel

Konstrukce 1

1.  Jádro, Cu drát třída 1 dle ČSN EN 60228
2.  Izolace žíly ze spec. XLPE materiálu
3.  Ovin duše Pet fólií  
4.  Plášť -  bezhalogenová oheň retardující směs
5.  Plášť - polyuretanová bezhalogenová oheň retardující směs                             

Polyuretanový bezhalogenový oheň retardující kabel

Konstrukce 2

1.  Jádro, Cu drát třída 2 dle ČSN EN 60228
2.  Izolace žíly ze speciálního XLPE materiálu
3.  Ovin duše Pet fólií
4.  Plášť - polyuretanová bezhalogenová oheň retardující směs

Technické parametry

Základní norma:                     TP č. KBX 7/02 v aktuálním vydání
Jmenovité napětí:                  0,6/1 kV
Zkušební napětí :                   4000 V ss
Izolační  odpor  žil:                min. 1,35 GW/km  při 20°C
Teploty okolí (pevné uložení): -50°C až + 90°C
Minimální poloměr ohybu:      10 x průměr kabelu

Základní charakteristiky

Odolné proti svislému síření plamene pro kabely s jednou izolací: ČSN EN 60332-1-2
Odolné proti vertikálnímu šíření plamene:  ČSN EN 60332-3-22
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření  ČSN EN 60754-1, ČSN EN 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření ČSN EN 61034-2
Barevné značení žil a prvků:ČSN 330166 ed.2 (HD 308 S2) nebo dle specifikace
Barva pláště:oranžová nebo dle požadavku zákazníka
Balení: dřevěné nebo kovové kabelové bubny, krátké délky v kruzích

Užitné přednosti kabelu s PUR HFFR pláštěm

• Odolnost proti opotřebení / Odolnost proti roztržení - ISO 4649 B
• Odolnost proti UV záření - ISO 4892-2 method A

 

Ohniodolné kabely armované ocelovými páskami jsou určeny do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek.nahoru