Nový výrobek - Kabel MASCHINEX pro kolejová vozidla (UPDATED) (18.6.2021 )

Kabelovna Kabex a.s. dokončila certifikaci první ucelené skupiny kabelů Maschinex určených pro kolejová vozidla a dopravní systémy. Jednožilové kabely Maschinex typu EN 50264-3-1 splňují a překračují současné požadavky technických norem a nahrazují starší dovozové kabely.

Kabel Maschinex 4GKW pro vlaky a tramvaje

Více …

Nový výrobek - ZKP-S (Zatěsnění Kabelové Průchodky typu Salnik) (18.5.2021 )

Kabelovna Kabex a.s. vyvinula Zatěsnění Kabelové Průchodky typu Salnik odolné proti požáru EI90 (90 min) dle ČSN 73 0821 [10], se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-10 [15] a možností provedení instalace zatěsnění bez nutnosti demontáže kabelů.

Zatěsnění kabelové průchodky typu Salnik pro jaderné elektrárny

 

Více …

Hermetické kabelové průchodky pro JE třetí generace (18.1.2021 )

Hermetické kabelové průchodky se vyrábějí v Kabelovně Kabex téměř 20 let. Pro výstavbu nových bloků třetí generace máme průchodku, která prochází přes dvojitou stěnu kontejnmentu a tvoří výrobek, který je přes 4 metry dlouhý. To je výsledkem zapracování velkého množství bezpečnostních požadavků na základě zkušeností s provozem jaderných bloků, které fungují po celém světě.

Více …

Nový výrobek - Sady tlakovacích pouzder (8.12.2020 )

Kabelovna Kabex a.s. vyvinula a dodala nové příslušenství k již provozovaným průchodkám. Jedná se o sady tlakovacích pouzder, určených pro monitorování hermetičnosti kabelových průchodek. Výroba tlakovacích sad probíhá v souladu s legislativou, platnou pro provozování výrobků na jaderných elektrárnách.

Sady tlakovacích pouzder pro průchodky PGKK

Více …

Nové ovíječky pásek (27.10.2020 )

V těchto dnech probíhá spuštění do provozu dvou nových ovíjecích strojů v rámci Závodu 1 Kabely. Stroje jsou určeny pro ovíjení kabelů sklotextilnými, PET a Cu-páskami. Ovíjecí moduly jsou vybaveny elektromagnetickými brzdami na každém kotouči a elektronickým systémem kontroly překrytí pásek.

Více …

Kabely CPDex® a CPR (16.12.2019 )

Kabelovna KABEX a.s. úspěšně odzkoušela dle předpisu CPR kabely typu
CPDex® JCXFE-R 

Tyto kabely jsou nyní klasifikovány třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1

Více …

Kabely s funkční odolností při požáru (16.12.2019 )

V září 2019 proběhly v akreditované zkušebně FIRES s.r.o. Batizovce zkoušky kabelů Kabelovny KABEX a.s. společně s nosnými kabelovými systémy společnosti KOPOS KOLÍN a.s. dle norem ČSN 730895, DIN 4102-12 a STN 92005.
Na základě těchto úspěšně provedených zkoušek rozšiřujeme aplikovatelnost portfolia kabelů typu

CPDex® 1-CHKE-V
s dosaženou klasifikací P90-R/E90/PS90
CPDex® JCXFE-V
s dosaženou klasifikací P15-R–P60-R/E30–E60/PS15–PS60


na celkem 11 typů nosných kabelových systémů z produkce společnosti KOPOS KOLÍN a.s.

Více …

VELETRH FIHAV 2019 NA KUBĚ (16.12.2019 )

Ve dnech 4. 11. – 8. 11. 2019 se v Havaně konal již 37. ročník mezinárodního multioborového veletrhu FIHAV, kde se také prezentovala naše společnost Kabelovna Kabex a.s. 

Více …

GENERÁLNÍ KONZUL RUSKÉ FEDERACE V KABEXU (18.10.2019 )

Na přátelskou návštěvu do Kabelovny Kabex přijeli 3. října 2019 zástupci generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech v čele s generálním konzulem panem Mikhailem Ledenevem. Po společném posezení u kávy vyrazili na prohlídku naší výrobní haly.  

Více …

VÝSTAVA 65 LET JADERNÉHO PRŮMYSLU V ČESKU (18.10.2019 )

8. října 2019 byla v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zahájena výstava 65 let jaderného průmyslu v Česku, která připomíná historii, současnost a schopnosti českého jaderného průmyslu. Do výstavy se zapojila také naše společnost KABELOVNA KABEX a další firmy, jako např. EGE, spol. s r.o., I&C Energo a.s., ŠKODA JS a.s., ÚJV Řež, a. s. nebo ZAT a.s.

Více …

KOZÍ STEZKOU PODÉL RADBUZY (31.7.2019 )

Poslední červnovou sobotu se konal 6. ročník běžeckého závodu „Kozí stezkou podél Radbuzy“, který pořádá běžecký klub BKV Holýšov. 

Více …

KABELY CPDEX® A CPR (22.7.2019 )

   Dne 2.7.2019 byla na základě úspěšně provedených zkoušek rozšířena o jednožilové varianty řada kabelů CPDex® 1-CXKE-R a CPDex® 1-C2XKE-R dle předpisu CPR s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1.

   Prohlášení o vlastnostech pro tyto i ostatní kabely, které byly zkoušeny dle předpisu CPR, nyní naleznete v sekci Ke stažení → Prohlášení o vlastnostech (DoP).

   K nahlédnutí:

http://www.kabex.cz/prohlaseni-o-vlastnostech-dop

Více …

Volné pracovní pozice (14.6.2019 )

Kabelovna Kabex a. s. nabízí volné pozice:

Operátor výroby

Pomocný dělník ve výrobě

 

Více …

VELKÝ PÁTEK VE SPORTOVNÍM DUCHU (30.4.2019 )

První velikonoční svátek, 19. 4. 2019, jsme strávili aktivně. Jak se již stalo tradicí, společnost Kabelovna KABEX, a. s., organizovala sportovní den, kterého se opět účastnily i další významné výrobní podniky z Holýšova – EVOBUS ČR, s. r. o., MAHLE BEHR Holýšov, s. r. o., WECUBEX Systemtechnik, s. r. o., a BĚZECKÝ KLUB VÝHLEDY.

Více …

AVK UPOZORŇUJE NA ZHORŠOVÁNÍ KVALITY KABELŮ NA TRHU ČR A SR (7.2.2019 )

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (dále AVK) postupně zaznamenává zhoršování  kvality kabelů, jenž jsou prodávány v České a Slovenské republice. Nekvalitu AVK řeší spolu s akreditovanými orgány v ČR (EZÚ) a SK (EVPÚ), se kterými připravuje postup dalších prověrek na trhu, případně odebrání výrobkového certifikátu až po podání podnětu k přezkoumaní na ČOI, resp. SOI, které může vést až k finančním sankcím či nařízení o stažení výrobku z trhu.

AVK doporučuje, podobně, jako u jiných výrobků, nakupovat kabely renomovaných výrobců.

Více …

Ve dnech 3. až 6. prosince 2018 se v Salzburgu konala 56. valná hromada Mezinárodní asociace INTERCABLE. (17.12.2018 )

Ve dnech 3. až 6. prosince 2018  se v Salzburgu konala 56. valná hromada Mezinárodní asociace INTERCABLE.

V rámci valné hromady a jejího vědeckotechnického sympozia byla projednávána následující témata:

- Světový kabelový průmysl, kabelový průmysl v Evropě, zemích SNS a v Číně.
- Ekologické aspekty v kabelovém průmyslu.
 

 Prezentace

Více …

Místo úpadku prosperita (30.8.2018 )

Tržby za první pololetí letošního roku přesáhly loňské celoroční tržby a plán na letošní rok se podařilo splnit na 95 % již za půl roku.

Více …

Showroom senzorických hybridních kabelů (28.6.2018 )

V objektu naší firmy jsme instalovali ukázkovou kabelovou trasu kabelu se senzorickým vláknem, simulující průchod různými prostředími a teplotami, s demonstrací měření hodnot teploty a tlaku podél celé kabelové trasy.

Více …

Mochovce: Hodnocení vlivu na životní prostředí (20.6.2018 )

V souvislosti s požadavky pro financování obchodního případu Mochovce (Slovenské elektrárne a.s.), dle mezinárodních pravidel OECD, zveřejňujeme jako dodavatel odkaz na konkrétní znění aktualizované zprávy o dopadu na životní prostředí (ESIA) na https://www.egap.cz/.

Více …

Sportovní den (6.4.2018 )

V pátek dne 30.03.2018 opět  úspěšně proběhl  další z již tradičních sportovních  dnů pořádaných firmou Kabelovna Kabex a.s. Jednalo se již o 2. ročník této sportovní akce.

Více …

Kabely CPDex® a CPR (21.12.2017 )

Dne 26.10.2017 byly kabely CPDex® 1-CXKE-R a CPDex® 1-C2XKE-R úspěšně odzkoušeny dle předpisu CPR a získaly tak třídu reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1.

Více …

Podnikatelská mise do Ruska s Milošem Zemanem (12.12.2017 )

Prezidenta Miloše Zemana při návštěvě Ruska doprovázeli zástupci více než 120 českých firem. Společnost Kabelovna Kabex a.s. zastupoval její předseda představenstva Dmitrii Vasechko. 

Více …

České firmy na fóru Atomex – Evropa 2017 prezentovaly své možnosti při dodávkách do objektů Rosatomu (29.11.2017 )


20. – 21. listopadu 2017 proběhlo v Budapešti Evropské fórum dodavatelů jaderného průmyslu Atomex – Evropa 2017.

Více …

Založení Business clubu města Holýšov (22.11.2017 )

V úterý 31. října 2017 se konalo setkání tří ředitelů významných výrobních podniků města Holýšova. Setkání se zúčastnili pan Volkan Tutal (EvoBus Česká republika s.r.o.), pan Ing. Anton Slobodin (Kabelovna Kabex a.s.) a pan Ing. Gűnter Skubel (MAHLE Behr Holýšov s.r.o.).

Více …

Podzimní halový turnaj (22.11.2017 )

Již tradičně jsme se na podzim sešli při sportovním dni v holýšovské hale dne 28.10.2017 kde se konal již tradiční turnaj v kopané.

Více …

54. Valná hromada Mezinárodní asociace InterCable (20.11.2017 )

Ve dnech 23. až 27. října 2017 se konala v Aténách 54. Valná hromada Mezinárodní asociace InterCable.

Více …

Škoda fit půlmaraton (13.10.2017 )

V neděli 1. října 2017 se konal v pořadí již druhý ročník ŠKODA FIT půlmaratonu. Pořadatelé přesunuli závod z jarního termínu na podzimní, a to se nakonec ukázalo jako velmi prozíravý tah. Na start hlavního závodu se postavilo úctyhodných 1200 běžců a běžkyň (včetně štafet) a velké množství dětských závodníků. Kabelovnu Kabex reprezentoval pan Anton Slobodin.

Více …

ELTECH 2017 (22.9.2017 )

Společnost Kabelovna KABEX, a.s. se ve dnech 12-14 září 2017 aktivně zúčastnila 14. Celostátního setkání elektrotechniků ELTECH 2017, které se konalo v areálu SOŠE a Centra odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou. Toto setkání bylo zaměřeno především na elektrotechniku, elektroniku, její modernizaci a určité noremní požadavky. Zástupci technického úseku zde představili produktové portfolio společnosti a promluvili také o nové koordinované normě EN 50575.

Více …

Intercable (11.5.2017 )

Ve dnech 24. až 28. dubna 2017 se konala v Bratislavě 53. Valná hromada Mezinárodní asociace InterCable.

Více …

Velikonoční sportovní den (9.5.2017 )

V pátek 14.4.2017 se konal již tradiční sportovní den, pořádaný firmou Kabelovna Kabex a.s.
Kromě fotbalového turnaje byla nově zařazena i štafeta v cross běhu na 4x5 km.velikonoční sportovní den.

Více …nahoru