PROHLÁŠENÍ MAJITELE FIRMY K SITUACI NA UKRAJINĚ (25.2.2022 )

V Holýšově 24. 2. 2022

Vážení kolegové, vážení obchodní partneři,

jsem hluboce znepokojen děním na Ukrajině a pokračujícím vyhrocováním situace ze strany Ruska. Události posledních dnů a hodin považuji za mimořádně závažné. Můj postoj je takový, že každý nezávislý stát má právo demokratickým způsobem rozhodovat o své budoucnosti a o svém dalším směřování, proto je zcela nepřijatelné, aby mu v tomto bylo bráněno jakýmkoli nátlakem, ba co více vojenskou agresí. Chci všechny ujistit, že podporuji myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti.

Prohlašuji, že KABELOVNA KABEX, a.s. byla a bude vždy českou obchodní společností, a to s více než pětadvacetiletou tradicí. Přes devadesát procent zaměstnanců jsou občani České republiky, máme tu rovněž kolegy jak z Ukrajiny, tak i z Ruska. Přestože je geopolitická situace taková jaká je, věřím, že mezi námi bude fungovat soudružnost, přátelství a porozumění i v této složité době a to tak, jak tomu bylo doposud. Já sám mám část rodiny, která žije v Rusku a část na Ukrajině, odkud pochází můj otec.

Osobně jsem nikdy nebyl nikterak politicky aktivní a prohlašuji, že nejsem a nikdy jsem nebyl politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona, nejsem ani jsem nikdy nebyl žádným oligarchou s jakoukoli vazbou na vysoce postavené činitele v Rusku.Vždy jsem se pohyboval toliko v oblasti bussinesu.

Naše obchodní partnery bych rád informoval,  že našimi dodavateli jsou z více než pětadevadesáti procent společnosti ze zemí EU, proto případné sankce na Rusko nebudou mít dopad na produkci společnosti. Export mimo EU tvoří méně než jednu třetinu odbytu, přičemž náš roční export do Ruska, v posledních letech, nepřesáhl 3% všech objemů na rozdíl od exportu na Ukrajinu, kam dodáváme téměř 20% veškeré produkce.

Vážení kolegové, všem z Vás, které tyto události zasáhly, vyjadřuji hlubokou účast a jsem připraven učinit rozhodnutí, kterými Vás mohu podpořit. Stále doufám v zázrak a brzké vyřešení současné situace bez nesmyslného krveprolití.

Jsem s úctou

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dmitrii Vasechko

Více …

Nový výrobek - Kabel MASCHINEX pro kolejová vozidla (UPDATED) (18.6.2021 )

Kabelovna Kabex a.s. dokončila certifikaci první ucelené skupiny kabelů Maschinex určených pro kolejová vozidla a dopravní systémy. Jednožilové kabely Maschinex typu EN 50264-3-1 splňují a překračují současné požadavky technických norem a nahrazují starší dovozové kabely.

Kabel Maschinex 4GKW pro vlaky a tramvaje

Více …

Nový výrobek - ZKP-S (Zatěsnění Kabelové Průchodky typu Salnik) (18.5.2021 )

Kabelovna Kabex a.s. vyvinula Zatěsnění Kabelové Průchodky typu Salnik odolné proti požáru EI90 (90 min) dle ČSN 73 0821 [10], se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-10 [15] a možností provedení instalace zatěsnění bez nutnosti demontáže kabelů.

Zatěsnění kabelové průchodky typu Salnik pro jaderné elektrárny

 

Více …

Hermetické kabelové průchodky pro JE třetí generace (18.1.2021 )

Hermetické kabelové průchodky se vyrábějí v Kabelovně Kabex téměř 20 let. Pro výstavbu nových bloků třetí generace máme průchodku, která prochází přes dvojitou stěnu kontejnmentu a tvoří výrobek, který je přes 4 metry dlouhý. To je výsledkem zapracování velkého množství bezpečnostních požadavků na základě zkušeností s provozem jaderných bloků, které fungují po celém světě.

Více …

Kabely CPDex® a CPR (16.12.2019 )

Kabelovna KABEX a.s. úspěšně odzkoušela dle předpisu CPR kabely typu
CPDex® JCXFE-R 

Tyto kabely jsou nyní klasifikovány třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1

Více …

Kabely s funkční odolností při požáru (16.12.2019 )

V září 2019 proběhly v akreditované zkušebně FIRES s.r.o. Batizovce zkoušky kabelů Kabelovny KABEX a.s. společně s nosnými kabelovými systémy společnosti KOPOS KOLÍN a.s. dle norem ČSN 730895, DIN 4102-12 a STN 92005.
Na základě těchto úspěšně provedených zkoušek rozšiřujeme aplikovatelnost portfolia kabelů typu

CPDex® 1-CHKE-V
s dosaženou klasifikací P90-R/E90/PS90
CPDex® JCXFE-V
s dosaženou klasifikací P15-R–P60-R/E30–E60/PS15–PS60


na celkem 11 typů nosných kabelových systémů z produkce společnosti KOPOS KOLÍN a.s.

Více …

KABELY CPDEX® A CPR (22.7.2019 )

   Dne 2.7.2019 byla na základě úspěšně provedených zkoušek rozšířena o jednožilové varianty řada kabelů CPDex® 1-CXKE-R a CPDex® 1-C2XKE-R dle předpisu CPR s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1.

   Prohlášení o vlastnostech pro tyto i ostatní kabely, které byly zkoušeny dle předpisu CPR, nyní naleznete v sekci Ke stažení → Prohlášení o vlastnostech (DoP).

   K nahlédnutí:

http://www.kabex.cz/prohlaseni-o-vlastnostech-dop

Více …

Showroom senzorických hybridních kabelů (28.6.2018 )

V objektu naší firmy jsme instalovali ukázkovou kabelovou trasu kabelu se senzorickým vláknem, simulující průchod různými prostředími a teplotami, s demonstrací měření hodnot teploty a tlaku podél celé kabelové trasy.

Více …nahoru