Výrobky Kabelovny Kabex pro jadernou energetiku jsou určeny k uložení v hermetické zóně jaderné elektrárny při všech provozních režimech včetně průběhu a doznívání LOCA události - maximální projektové havárie.

Kabelovna Kabex je unikátním výrobcem, který umí výrobit a dodat celý kabelový systém, který obsahuje LOCA-kabel, LOCA kabelovou spojku a hermetickou kabelovou průchodku mezi primární a sekundární zónou jaderné elektrárny. Výroba všech komponent kabelového systému jedním výrobcem zajišťuje dokonalou kompatibilitu, která má přímý dopad na bezpečnost a spolehlivost provozu.

LOCA-kabel Hermetická kabelová průchodka LOCA-kabelová spojka

Do skupiny naších speciálních kabelových výrobků a kabelového příslušenství pro jadernou energetiku patří LOCA-kabely, kabelové soubory, opravné komplety pro průchodky starších typů (PGKK, PGSK a Elох) a hermetické kabelové průchodky Kabex 2002 a Kabex 2010.

 

Výrobky jsou kvalifikovány pro parametry prostředí JE s reaktory typu VVER.

Výrobky odolávají působení teplot, vlhkosti, chemických látek, ionizujícího záření, vibrací a seizmického působení.

 

VÝROBKY JSOU KVALIFIKOVÁNY NA ODOLNOST PROSTŘEDÍ DLE NOREM:

- IEEE Std. 323-2003 Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations

- IEEE Std. 383-2003 IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, and Connections for Nuclear Power Generating Stations

- IEEE Std. 317-1983 (IEC 773 (1983-01) – Electrical Penetration Assemblies in Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations

- IEC 60780 - Jaderné elektrárny - Elektrické zařízení bezpečnostního systému - Ověření způsobilosti

- IEC 61226 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Klasifikace kontrolních a řídících funkcí

 

Výrobky Kabex vyvinuté pro jadernou energetiku lze je použít i v jiných prostředích s výskytem ionizujícího záření například v oblasti medicíny.nahoru