Těžištěm portfolia Kabelovny Kabex jsou bezhalogenové ohniodolné a oheň retardující kabely.

Vyrábíme speciální kabely na přání zákazníků převážně pro energetický, chemický, rafinérský průmysl a dopravní infrastrukturu (městské tunely a metro).

Bezhalogenové ohniodolné a oheň retardující kabelynahoru