BURNEX®

systém stavebně odděleného prostoru

Systém BURNEX® je systém stavebně oddělené kabelové trasy pro použití ve větracích šachtách METRA, v JE, v původně atomových krytech a všude tam, kde se požaduje požárně oddělený prostor pro vedení kabelů.

Zajišťuje požární oddělení kabelových instalací v předělech mezi jednotlivými požárními úseky při zachování celistvosti systému. Sestava vyhovuje seismickému zatížení až do 8 stupně MSK 64, je kompaktní, odolná požáru až do 1000 °C.

Kabelová trasa systému BURNEX® je stavebnicově sestavována a vytváří napojovaný kanál z austenitické oceli, kopírující stěnu na kterou je připevněn. Kanál je překryt keramickými prvky, zajišťujícími požární odolnost celého systému proti zhroucení.

Systém se skládá z těchto komponentů:

1. Spojovací díl - slouží k připevnění a napojení kabelové trasy a je nosným prvkem pro zbývající části trasy. Je vyroben z austenitické oceli.

2. Rovný díl - tvoří kabelový kanál pro vedení kabelu. Je vyroben z trubky z austenitické oceli. Standartně se vyrábí ve stanovených délkách 1, 2 a 3 m.

3. Kolena a etáže - slouží pro přechod trasy přes 1, 2 a 3 m ohyby a přechody (výstupky, rohy, schody ap.). Používají se již předem připravené segmentovky, z ohnutých trubek (austenitická ocel). Jsou tvořeny úhly ohybů 15, 30, 45, 60 a 90° a zároveň dodržují minimální poloměr ohybu.

4. Flexo díl - je vyroben z austenitické flexibilní trubice. Již z výroby má předem přivařeny na obou stranách spojovací díly a navlečenou keramickou ochranu. Flexo díl se vyrábí v délce 1 m.

5. Tepelná ochrana - je vyrobena z keramického materiálu a tepelně chrání trasu.

 

BURNEX®-T - tlaková varianta - díly jsou přizpůsobeny k tlakovému zafukování kabelů

BURNEX®-M - mechanická varianta - díly jsou přizpůsobeny pro možnost ručního zasunutí nebo zatahování kabelunahoru