Naše organizace se snaží o systematické zlepšování všech vnitřních procesů, jejichž cílem je uspokojování požadavků a očekávání zákazníků na základě jejich komplexních potřeb, v jednotě trvalého zlepšování jakosti našich výrobků.


Kabelovna Kabex  a. s. založila svou obchodní politiku výroby na následující strategii:

  • Pracovat s řadou standardních kabelů a kabelových příslušenství připravenou technologií s cílem, aby požadavky zákazníka mohly být co nejrychleji a v co nejširším sortimentu uspokojeny.
  • Rychle uspokojovat i v objemově malých zakázkách.
  • Vyvíjet nové konstrukce kabelů a kabelových příslušenství tak, aby se postupně stávaly standardním sortimentem výroby. Při návrhu konstrukčního řešení uplatňovat v maximální míře moderní materiály a výrobní postupy.
  • Šíři výrobního sortimentu a výhodných dodacích lhůt opírat o vhodný sortiment polotvarů a organizaci podniku podřídit zakázkové výrobě.


Tato politika vyžaduje vysoký stupeň organizace procesů, jejich dokonalou návaznost a jejich bezchybnou opakovatelnost a trvalé zajišťování všech složek zdrojů. Vedení a.s. ve svých rozhodováních tento systém plně respektuje.
Všichni pracovníci společnosti Kabelovna Kabex a.s. jsou vázáni povinností naplňování úkolů, vyplývajících z ustanovení SMJ dle ISO 9001:2008.nahoru