Multifunkční kabely BESY jsou prakticky nejvstřícnějším krokem KABELOVNY KABEX® a. s. směrem k zákazníkovi. Umožňují postavit konstruk¬ci finálního produktu přímo podle jeho požadavků. Široké spektrum našich výrobků, certifikovaných podle nových evropských norem, umožňuje vyrábět jak výrobky kombinované - několik typů kabelů pod jedním pláštěm - tak i výrobky stavěné přímo pro konkrétní instalaci. To nám umožňuje spolupracovat při tvorbách projektu a případně následně vyvinout nový produkt v závislosti na potřebách zákazníka. Vlastní vývojový program a kvalitní technologická základna jsou zárukou, že bude uspokojen i zákazník s vysoce specifickými požadavky. Na přání zákazníka jsme schopni vyrobit i z našeho standartního sortimentu multifunční hybridní kabely v různých provedeních.

Všechny tyto výrobky, nová nebo rozšiřující řešení, jsou doloženy zkouškami v odpovídajících akreditovaných zkušebnách a jsou řádně kvalifikovány a certifikovány.

Příkladem takového multifunkčního výrobku může být security kabel se samonosnou konstrukcí, používaný k vedení signálu a ovládání bezpečnostních kamer, kde je pod jedním pláštěm koaxiální kabel, ovládací slaboproudý kabel a silový kabel. Podobnou konstrukci i použití má i tlačný kabel z naší produkce, který posunuje a ovládá kameru v těžko dostupných prostředích např. kanalizačního řadu.

Multifunkční kabel může mít obecně vlastnosti například ohniodolnosti, voděodolnosti nebo LOCA provedení při skládání z variantních skupin kabelů pouze tehdy, když všechny prvky mají stejnou nebo vyšší třídu požadované odolnosti. Certifikace z mnoha oblastí speciál¬ních kabelů z produkce Kabelovny Kabex® a.s. zaručuje dodržení těchto parametrů i u kabelů do vysoce specifických prostředí.

Parametry prostředí, poloměry ohybu a odolnosti kabelu vycházejí především z použitých materiálů a jsou specifické u konstrukce kaž¬dého výrobku, a do určité míry jsou také ovlivnitelné požadavky zákazníka.
Kabely jsou dodávány dle Technického dojednání se zákazníkem.

HYBRIDNÍ KABELY BESY (příklady)

Hybridní kabel z PVC - BESY - SC5Y 3x1 + SC5YF 8x0,5 + VCCJY 75-3,7 /b/-/
Konstrukce
1. Napájecí žíly 3x 1 mm2, Cu jádro tř. 5 dle IEC 60228, izolace z PVC zajišťují napájení koncového zařízení
2. Kontrolní žíly 8x 0,5 mm2, Cu jádro tř. 5 dle IEC 60228, izolace z PVC, žíly stočeny a celkově stíněny
zajišťují přenos nízkofrekvenčních signálů od čidel koncového zařízení, stínění zajišťuje ochranu proti rušení vnějšími signály
3. Koaxiální prvek vlnová impedance 75 Ω, průměr dielektrika 3,7 mm
kabel pro přenos videosignálu z koncového zařízení (většinou ze snímací kamery)
4. Prvky stočeny v duši
5. Plášť z PVC, barva bílá

Hybridní kabel oheň nešířící bezhalogenový - BESY - (1-C5X 2x6 + JC5X 2x2x0,5 /sto/ + JC5X 1x0,5) /ZE/m/-/
Konstrukce
1. Napájecí žíly 2x 6 mm2, Cu jádro tř. 5 dle IEC 60228, izolace z XLPE zajišťují napájení koncového zařízení DC napětím
2. Datový prvek 2 páry s jádrem 0,5 mm2, Cu jádro tř. 5 dle IEC 60228, izolace z XLPE, žíly zkrouceny v páry
každý pár samostatně stíněn CuSn opletem
zajišťují datový přenos nízkofrekvenčních signálů s koncovým zařízením, stínění zajišťuje ochranu proti rušení vnějšími signály každého prvku samostatně
3. Komunikační prvek 1x 0,5 mm2, Cu jádro tř. 5 dle IEC 60228, izolace z XLPE (komunikační žíla )
4. Prvky stočeny v duši
5. Vnitřní plášť z oheň nešířící bezhalogenové směsi
6. Lehký pancéř oplet z ocelových drátků
7. Plášť z oheň nešířící bezhalogenové směsi, barva modrá

Tlačný kabel bezhalogenový - Tlačný kabel 4x0,75 + RG 316 /m/-/
Konstrukce
1. Napájecí žíly 4x 0,75 mm2, Cu jádro tř. 5 dle IEC 60228, izolace z HDPE zajišťují napájení koncového zařízení
3. Koaxiální prvek vlnová impedance 75 Ω, průměr dielektrika 3,7 mm kabel pro přenos videosignálu ze snímací kamery
4. Prvky stočeny v duši ovinuty okolo sklolaminátového tahového prvku, doplněny o výplnové členy pro dosažení kulatosti
5. Plášť z HDPE, barva modrá
Použití
Tlačný kabel je používán k zavádění diagnostických kamer do kanalizací, případně pro zavádění opravných robotů do kanalizací.Plášť kabelu je vyroben z vysokohustotního otěruvzdorného polyethylenu. Uvnitř duše je sklolaminátový prut, který se velmi těžko ohýbá na malý poloměr ohybu, proto se na něm netvoří smyčky, neláme se, nezachytává se a je možné s jeho pomocí zavádět (zatlačit ) zařízení až několik desítek metrů do kanalizace.nahoru