LIFTEX®

Konstrukce
1. Jádro Cu lanované třídy 5 dle IEC 60228
2. Izolace EPR
3. Separátor
4. Plášť EPR, flexibilní HFFR nebo TPU

Použití
Kabely LIFTEX-R jsou ovládací flexibilní kabely určené pro pohyblivé instalace v zařízeních s vyšší pracovní teplotou kabelu i okolí. Kabely typu LIFTEX-R rovněž splňují podmínky provozů ohrozených nebezpečím požáru, kde se vyžaduje odolnost vůči šíření plamene. Kabely jsou určeny pro nízkozdvižné výtahy.

Technické parametry dle ČSN EN 50214 ed.2
jmenovité napětí: 300/500 V
zkušební napětí: 2000 V / 50 Hz
provozní teplota: pohyblivé uložení - 40°C až + 90°C
minimální poloměr ohybu pohyblivé uložení 10 x průměr kabelu
pevné uložení 7,5 x průměr kabelu

Základní charakteristiky
vysoká ohebnost
dlouhodobá flexibilita i za chladu
žíly jsou praralelně ve skupinách po 2-5 žilách
trhací nit pro každou skupinu žil
barevné značení žil dle ČSN 330166 ed. 2 (HD 308 S2)
nebo černé číslované žíly a zelenožlutý vodič nebo
dle přání zákazníka
barva pláště oranžová nebo dle přání zákazníka

LIFTEX-X
pohyblivé uložení -40°C až +90°C
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření IEC 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření IEC 61034-2

LIFTEX-R
pohyblivé uložení -40°C až +70°C
Oheň retardující: EN 50266-2-2

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření IEC 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření IEC 61034-2


PURFLEX® 

Konstrukce
1. Jádro Cu lanované třídy 6 dle IEC 60228
2. Izolace TPE EI6 dle HD 22.1
3. Žíly polohově laněny v duši
4. Duše ovinuta speciální ochranou páskou
5. Plášť TMPU dle HD 22.10

Použití
Kabely s vysokou flexibilitou jsou určeny pro uložení do vlečných řetězů a všude tam, kde jsou kabely vystaveny trvale se opakujícím ohybům o malých poloměrech. Jsou vhodné do prostředí s výskytem chemikálií, mikrobů a do vnějšího vlhkého prostředí. Díky svým vlastnostem se hodí pro použití v oblastech strojírenství, robotizaci, obráběcích strojů. Polyuretanový plášť zabraňuje klouzání a je odolný vůči prostřižení.

Technické parametry
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V / 50 Hz
Provozní teplota: pohyblivé uložení - 40°C až + 90°C
pevné uložení - 50°C až +90°C
Minimální poloměr ohybu pohyblivé uložení 7,5 x průměr kabelu
pevné uložení 4 x průměr kabelu

Základní charakteristiky
vysoká ohebnost
dlouhodobá flexibilita i za chladu
odolnost vůči mechanickému namáhání
odolnost vůči olejům, kyselinám, ozonu, vodě, mikrobům
bezhalogenový
odolnost rušení z vnějšího prostředí (varianta C)
Test ohýbacího cyklu: zkoušeno dle DIN VDE 0472 č. 603 zkušební metoda H
průřez žil 0,5 - 300mm2
počet žil 1 - 52
Použité materiály neobsahují nebezpečné látky a splňují směrnici RoHS č. 2002/95/ES

Odvozené varianty
PURFLEX®
PURFLEX®-C odolný EMC
PURFLEX®-5Y lanko tř. 5, PVC izolace žíly, určený pro méně náročnější aplikace s teplotou pro pohyblivé uložení pouze - 5°C až 70°C
PURFLEX®-EL výtahový kabel s centrálním tahovým prvkem a možností svislého zavěšení až 60 m
barevné značení žil dle ČSN 330166 ed. 2 (HD 308 S2) nebo černé číslované žíly a zelenožlutý vodič nebo dle přání zákazníka
barva pláště žlutá nebo dle přání zákazníka

 ULTRAFLEX®
 

Konstrukce
1. Jádro Cu lanované třídy 6 dle IEC 60228
2. Izolace z retardovaného TPE pro vyšší teploty
3. Žíly polohově laněny v duši
4. Plášť z retardovaného TPE pro vyšší teploty

Použití
Kabely ULTRAFLEX-R jsou ovládací flexibilní kabely určené pro pohyblivé instalace v zařízeních s vyšší pracovní teplotou kabelu i okolí, rovněž splňují podmínky provozů ohrozených nebezpečím požáru, kde se vyžaduje odolnost vůči šíření plamene.
Technické parametry
jmenovité napětí: 300/500 V
zkušební napětí: 2000 V / 50 Hz
provozní teplota: pohyblivé uložení - 40°C až + 120°C
pevné uložení - 50°C až + 120°C
minimální poloměr ohybu pohyblivé uložení 10 x průměr kabelu
pevné uložení 4 x průměr kabelu
průřez žil 0,5 - 300mm2
počet žil 1 - 52

Základní charakteristiky
vysoká ohebnost
dlouhodobá flexibilita i za chladu
odolnost rušení z vnějšího prostředí (varianta C)
Použité materiály neobsahují nebezpečné látky a splňují směrnici RoHS č. 2002/95/ES

Odvozené varianty

ULTRAFLEX®
ULTRAFLEX®-C celkově stíněný CuSn opletem, splňující požadavky EMC
ULTRAFLEX®-5 s lankem tř. 5
barevné značení žil dle ČSN 330166 ed. 2 (HD 308 S2) nebo černé číslované žíly a zelenožlutý vodič nebo dle přání zákazníka
barva pláště dle přání zákazníka

 nahoru