1-CHKH-R

silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Izolace

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

3. Duše

 ovin PET fólií

4. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

 

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

 

Teploty okolí (pevné uložení):

- 40°C až + 90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

12D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

oranžová


Použití:
Silové kabely oheň nešířící a bezhalogenové se používají pro běžné instalace v silových obvodech pro napětí do 0,6/1 kV. Díky svému chování při požáru jsou používány v prostorách, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém.

 

 

1-CXKH-R

silový kabel oheň nešířící bezhalogenový pro běžné instalace 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Izolace

XLPE

3. Duše

 ovin PET fólií

4. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

 

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

 

Izolační odpor:

> 1000 MΩ.km

Teploty okolí (pevné uložení):

- 40°C až + 90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

12D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

oranžová

 

Použití:
Silové kabely oheň nešířící a bezhalogenové se používají pro běžné instalace v silových obvodech pro napětí do 0,6/1 kV. Díky svému chování při požáru jsou používány v prostorách, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém.


Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 nahoru