SCXFE-V

sdělovací kabel stíněný ohniodolný bezhalogenový

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Ohniodolná bariéra:

skloslídová páska 

3. Izolace

XLPE

4. Duše

žíly stočeny do prvku a prvky polohově laněny v duši

5. Stínění

ovin AlPET folií + CuSn příložný drátek

6. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí:

100 V

Zkušební napětí mezi žilami:

500 V AC 1 min.

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

250 V AC 1 min.

Izolační odpor:

> 1000 MΩ.km

Teploty okolí (pevné uložení):

-40°C až +90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

10D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Se zachováním izolační integrity v ohni:

ČSN IEC 60331-23

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN  61034-2

Barevné značení žil:

IEC 60189-2 ed.4 nebo černo-bílé číslované páry

Barva pláště:

oranžová

 
Použití:
K přenosu signálů v měřících, kontrolních  a zabezpečovacích obvodech, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Pro pevné instalace v požárních signalizačních systémech, jako  obvody nouzových signálů. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém. 
Elektrostatické stínění zajišťuje ochranu proti elektrickému rušení.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN  60079-11.


 
Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 nahoru