Prodlužovací a kompenzační kabely

Prodlužovací vedení: vyrábějí se z vodičů stejného jmenovitého složení jaké má odpovídající termoelektrický článek, označují se písmenem X za označením termoelektrického článku, např. JX, a také z vodičů dle GOST a označují se konkrétním typem materiálu vodičů.

Kompenzační vedení: vyrábějí se z vodičů jiných než je termočlánek, ale s velmi podobnými termoelektrickými vlastnostmi. Označují se písmenem C za označením termočlánku, např. KC. Pro jeden typ termočlánku mohou být různé slitiny, které se odlišují pří­davnými písmeny, např. KCA a KCB

KX-1-1-F-V

kompenzační vedení stíněné ohniodolné bezhalogenové

 

Konstrukce
1. Jádro termoelektrická dvojice typu J dle IEC 60584
+ NiCr
- Ni
2. Ohniodolná bariéra skloslídová páska
2. Izolace XLPE
3. Duše

žíly stočeny do prvku a prvky polohově laněny v duši

4. Stínění ovin AlPET folií + CuSn příložný drátek
5. Plášť oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs
   
Technické parametry
Jmenovité napětí: 500 V
Zkušební napětí mezi žilami: 2000 V
Zkušební napětí mezi žilou a stíněním: 750 V
Izolační odpor: > 1000 MΩ.km
Teploty okolí (pevné uložení): -40°C až +90°C
Teploty okolí (během instalace): -5°C až +50°C
Minimální poloměr ohybu(pevné uložení): 10D
   
Základní charakteristiky:  
Samozhášivý: EN 60332-1-2
Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: EN 50266-2-2 kat A
Ohniodolný: IEC 60331-23
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: IEC 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření: IEC 61034-2
Barevné značení žil: zeleno-bílé číslované páry
Barva pláště: oranžová


Použití:
V měřících obvodech, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např v rafinačních provozech, v elektrárnách. Elektrostatické stínění zajišťuje ochranu proti elektrickému rušení.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle IEC 60079-11.


Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

JX-1-1-F-R

kompenzační vedení stíněné oheň nešířící bezhalogenové

 

Konstrukce
1. Jádro termoelektrická dvojice typu J dle IEC 60584
+ NiCrSi
- NiSi
2. Izolace XLPE
3. Duše žíly stočeny do prvku a prvky polohově laněny v duši
4. Stínění ovin AlPET folií + CuSn příložný drátek
5. Plášť oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs
   
Technické parametry
Jmenovité napětí: 500 V
Zkušební napětí mezi žilami: 2000 V
Zkušební napětí mezi žilou a stíněním: 750 V
Izolační odpor: > 1000 MΩ.km
Teploty okolí (pevné uložení): -40°C až +90°C
Teploty okolí (během instalace): -5°C až +50°C
Minimální poloměr ohybu(pevné uložení): 10D
   
Základní charakteristiky:  
Samozhášivý: EN 60332-1-2
Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: EN 50266-2-2 kat A
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: IEC 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření: IEC 61034-2
Barevné značení žil: černo-bílé číslované páry
Barva pláště: oranžová


Použití:
V měřících obvodech, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např v rafinačních provozech, v elektrárnách. Elektrostatické stínění zajišťuje ochranu proti elektrickému rušení.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle IEC 60079-11.


Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.nahoru