JCYFY

slaboproudý kabel z PVC

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Izolace

PVC

3. Duše

ovin PET fólií

4. Stínění

ovin AlPET folií + CuSn příložný drátek

5. Plášť

PVC

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí:

500 V AC

Zkušební napětí mezi žilami:

2000 V AC 1 min

Teploty okolí (pevné uložení):

-30°C až +70°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

10D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN  60332-1-2

Barevné značení žil:

IEC 60189-2 ed.4 nebo černo-bílé číslované páry

Barva pláště:

černá

Použité materiály neobsahují nebezpečné látky a splňují směrnici RoHS č. 2002/95/ES 


Použití:
Pro přenos analogových a digitálních signálů ve vnitřních telekomunikačních instalacích.  Elektrostatické stínění zajišťuje ochranu proti elektrickému rušení.  Lze je  využít v prostředí suchém i vlhkém ale také pro vnější instalace na stěnách budov i pod omítku.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.


Nejběžnější odvozené varianty:
JCYFY /st/ - se samostatně stíěnými prvky
prvkem může být žíla, pár, trojka, čtyřka; standardní barevné značení je potom:
HD 308 S2 pro žilovou variantu
páry s černou a bílou žilou, číslovány
trojky s černou, bílou a rudou žilou, číslovány
čtyřky s černou, bílou, rudou a hnědou, číslovány


Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 nahoru