J-H(St)H

instalační kabel oheň nešířící bezhalogenový

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1 dle ČSN EN 60228

2. Izolace

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

3. Duše

žíly stočeny do prvku a prvky polohově laněny v duši

4. Stínění

ovin AlPET folií + Cu příložný drátek

5. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí:

230 V

Zkušební napětí mezi žilami:

800 V

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

800 V

Izolační odpor:

 

Teploty okolí (pevné uložení):

-30°C až +90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

10D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

DIN VDE 0815

Barva pláště:

oranžová

 
Použití:
K přenosu signálů v měřících a kontrolních obvodech, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i vlhkém. 
Elektrostatické stínění zajišťuje ochranu proti elektrickému rušení.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

 
Nejběžnější odvozené varianty:
prvkem může být žíla, pár, trojka, čtyřka; standardní barevné značení je potom:
HD 308 S2 pro žilovou variantu
páry s černou a bílou žilou, číslovány
trojky s černou, bílou a rudou žilou, číslovány
čtyřky s černou, bílou, rudou a hnědou, čísloványnahoru