J/A-VQ(ZN)H-R

optický kabel bezhalogenový oheň nešířící s těsnou sekundární ochranou vlákna

 

Konstrukce
1. Vlákna optická vlákna s primární ochranou, sekundární těsná ochrana vlákna (neobsahuje gel)
2. Konstrukce centrální tahový prvek, vlákna laněny okolo centrálního prvku, vyplnění chybějících vláken vyplňovacím prvkem, vrstva vodoblokujících sklelných vláken, ovin duše vodoblokující páskou
3. Plášť oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs
4. Varianty, počet vláken 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24       
varianta s natrhávací přízí pod pláštěm
   
Technické parametry
Teploty okolí (pevné uložení): -30°C až +70°C
Teploty okolí (během instalace): -5°C až +50°C
Minimální poloměr ohybu(pevné uložení): 20D
Minimální poloměr ohybu (při ukládání): 15D
   
Základní charakteristiky:  
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: IEC 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření: IEC 61034-2
Samozhášivý: EN 60332-1-2
Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: EN 50266-2-2 kat A
Barevné značení vláken 1-12 dle IEC 60304: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, oranžová, černá, růžová
Barevné značení trubiček: 1. červená, 2. zelená, ostatní bílé
Barva pláště: oranžová

 
Použití:
K přenosu optických signálů pro venkovní i vnitřní prostředí, vhodný pro svislé zavěšení např. v šachtách (neobsahuje gel) a pro prostředí kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle IEC 60079-11.nahoru