1-CYKFY

silový kabel z PVC s měděným stíněním, splňuje požadavky EMC

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1 nebo 2 dle ČSN EN 60228

2. Izolace

PVC

3. Duše

ovin PET fólií

4. Výplň

PVC

5. Stínění

dvojitá protisměrně ovinutá Cu folie

6. Plášť

PVC

   

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

1,2 kV AC

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

4 kV AC 5 min

Teploty okolí (pevné uložení):

- 30°C až + 70°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

10D

   

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivé PVC:

ČSN EN 60332-1-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

černá

 

Použité materiály neobsahují nebezpečné látky a splňují směrnici RoHS č. 2002/95/ES

Použití:
Silové kabely s měděným stíněním se používají zejména v rozvodnách VN a VVN, pro spojení v systémech, kde se požaduje odolnost proti rušení (EMC), v obvodech impulsních napájení s frekvenčními měniči a všude tam, kde je zvýšený požadavek proti pronikání nebo vyzařování rušivých signálů. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém i pro uložení do země.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

Nejběžnější odvozené varianty:
1-CYKY silový kabel z PVC bez stínění

Poznámka: další odvozené varianty viz kódové značení silových kabelůnahoru