1-CHKH-V

silový kabel ohniodolný bezhalogenový pro běžné instalace 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Ohniodolná bariéra

skloslídová páska

3. Izolace

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

4. Duše

ovin PET fólií

5. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

 

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

 

Teploty okolí (pevné uložení):

- 40°C až + 90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

12D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332_3-22

Se zachováním izolační integrity v ohni:

ČSN IEC 60331-21

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

oranžová


Použití:
Jako silnoproudý ovládací kabel, v obvodech zajišťujících funkci v případě požáru, zejména v obvodech požárních systémů, jako jsou hasicí systémy, nouzové napájení osvětlení a ventilace, obvody nouzových signálů a ovládání protipožárních přepážek.
Všude kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém. 
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

 

Poznámka: další odvozené varianty viz kódové značení silových kabelů.

Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 

1-CXKH-V

silový kabel ohniodolný bezhalogenový pro běžné instalace

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Ohniodolná bariéra

skloslídová páska

3. Izolace

XLPE

4. Duše

ovin PET fólií

5. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

 

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

 

Izolační odpor:

> 100 MΩ.km

Teploty okolí (pevné uložení):

- 40°C až + 90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

12D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Se zachováním izolační integrity v ohni:

ČSN IEC 60331-21

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

oranžová


Použití:
Jako silnoproudý ovládací kabel, v obvodech zajišťujících funkci v případě požáru, zejména v obvodech požárních systémů, jako jsou hasicí systémy, nouzové napájení osvětlení a ventilace, obvody nouzových signálů a ovládání protipožárních přepážek.
Všude kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém. 
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

 

Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 nahoru