1-CHKE-V

silový kabel ohniodolný bezhalogenový

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1, 2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Ohniodolná bariéra

skloslídová páska

2. Izolace

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

3. Duše

ovin PET fólií

4. Výplň

oheň nešířící bezhalogenová

5. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

 

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

 

Teploty okolí (pevné uložení):

- 40°C až + 90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

10D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Se zachováním izolační integrity v ohni:

ČSN IEC 60331-21

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

oranžová


Použití:
Jako silnoproudý ovládací kabel, v obvodech zajišťujících funkci v případě požáru, zejména v obvodech požárních systémů, jako jsou hasicí systémy, nouzové napájení osvětlení a ventilace, obvody nouzových signálů a ovládání protipožárních přepážek.
Všude kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém. 
Konstrukce splňuje požadavky norem řady HD 604 - speciální provedení pro elektrárny. Tyto kabely jsou otestovány pro životnost 40 let a havárii typu HELB. 
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

 

Nejběžnější odvozené varianty:
1-CHKE-V /ZE/ - s lehkým pancířem
CPDex PV /P 60-R/ - varianta kabelu s nízkým uvolňovaním tepla při požáru a s funkčností systému po dobu 60 min (s se zesílenou bariérou vůči ohni)

 

Poznámka: další odvozené varianty viz kódové značení silových kabelů.

Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 

1-CXKE-V

silový kabel ohniodolný bezhalogenový

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Ohniodolná bariéra

skloslídová páska

2. Izolace

XLPE

3. Duše

ovin PET fólií

4. Výplň

oheň nešířící bezhalogenová

5. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

 

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

 

Izolační odpor:

> 1000 MΩ.km

Teploty okolí (pevné uložení):

- 40°C až + 90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

10D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Se zachováním izolační integrity v ohni:

ČSN IEC 60331-21

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

oranžová


Použití:
Jako silnoproudý ovládací kabel, v obvodech zajišťujících funkci v případě požáru, zejména v obvodech požárních systémů, jako jsou hasicí systémy, nouzové napájení osvětlení a ventilace, obvody nouzových signálů a ovládání protipožárních přepážek.
Všude kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém. 
Konstrukce splňuje požadavky norem řady HD 604 - speciální provedení pro elektrárny. Tyto kabely jsou otestovány pro životnost 40 let a havárii typu HELB. 
 Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

 

Nejběžnější odvozené varianty:
1-CXFE-V - se stíněním AlPET folií a příložným CuSn lankem
1-CXFE-V /st/ - se stíněním AlPET folií a příložným CuSn lankem a se samostatným stíněním prvků AlPET folií a příložným CuSn drátkem
1-CXFOE-V /sto/ - se stíněním CuSn opletem a příložným CuSn lankem a se samotným stíněním prvků opletem a příložným drátkem
1-CXKE-V /ZE/ - s lehkým pancířem

 

Poznámka: další odvozené varianty viz kódové značení silových kabelů.

Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 nahoru