Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 

 

1-CXKE-R

silový kabel oheň nešířící bezhalogenový

 

Konstrukce

1. Jádro

Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228

2. Izolace

XLPE

3. Duše

 ovin PET fólií

4. Výplň

oheň nešířící bezhalogenová

5. Plášť

oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs

 

 

Technické parametry

Jmenovité napětí U0/U:

0,6/1 kV AC

Nejvyšší napětí soustavy Um:

 

Zkušební napětí mezi žilami:

4 kV AC 5 min

Zkušební napětí mezi žilou a stíněním:

 

Izolační odpor:

> 1000 MΩ.km

Teploty okolí (pevné uložení):

- 40°C až + 90°C

Teploty okolí (během instalace):

-5°C až +50°C

Minimální poloměr ohybu(pevné uložení):

10D

 

 

Základní charakteristiky:

 

Samozhášivý:

ČSN EN 60332-1-2

Odolný proti vertikálnímu šíření plamene:

ČSN EN 60332-3-22

Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření:

ČSN EN 50267-2-3

Nízká hustota kouře při hoření:

ČSN EN 61034-2

Barevné značení žil:

ČSN 330166 ed.2, HD 308 S2

Barva pláště:

oranžová

Použití:
Silové kabely oheň nešířící a bezhalogenové se používají v silových rozvodech v prostorách, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém. 
Konstrukce splňuje požadavky norem řady HD 604 - specielní provedení pro elektrárny. Tyto kabely jsou otestovány pro životnost 40 let a havárii typu HELB. 
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

Nejběžnější odvozené varianty:
1-CXFE-R - se stíněním AlPET folií a příložným CuSn lankem
1-CXFE-R /st/ - se stíněním AlPET folií a příložným CuSn lankem a se samostatným stíněním prvků AlPET folií a příložným CuSn drátkem
1-CXFOE-R /sto/ - se stíněním CuSn opletem a příložným CuSn lankem a se samotným stíněním prvků opletem a příložným CuSn drátkem
1-CXKE-R /ZE/ - s lehkým pancéřem

CPDex PR - varianta s nízkým uvolňováním tepla při požáru

Poznámka: další odvozené varianty viz kódové značení silových kabelů.
Výrobek je v souladu se směrnicí EU 73/023/EEC pro nízké napětí.

 nahoru