J/A-DQ(ZN)BH-R

optický kabel bezhalogenový oheň nešířící se zesílenou ochranou proti hlodavcům

 

Konstrukce
1. Vlákna optická vlákna s primární ochranou
2. Trubička volná vícevláknová plněná gelem
3. Konstrukce centrální tahový prvek, trubičky laněny okolo centrálního prvku, vyplnění chybějících trubiček vyplňovacím prvkem, zesílená vrstva vodoblokujících sklelných vláken, ovin duše vodoblokující páskou
4. Plášť oheň nešířící bezhalogenová polymerní směs
5. Varianty, počet vláken 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60, 72, 80, 96, 100, 120, 144       
varianta s natrhávací přízí pod pláštěm
   
Technické parametry
Teploty okolí (pevné uložení): -30°C až +70°C
Teploty okolí (během instalace): -5°C až +50°C
Minimální poloměr ohybu(pevné uložení): 20D
Minimální poloměr ohybu (při ukládání): 15D
   
Základní charakteristiky:  
Bezhalogenové, nízká korozivita plynů při hoření: IEC 60754-2
Nízká hustota kouře při hoření: IEC 61034-2
Samozhášivý: EN 60332-1-2
Odolný proti vertikálnímu šíření plamene: EN 50266-2-2 kat A
Barevné značení vláken 1-12 dle IEC 60304: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, oranžová, černá, růžová
Barevné značení trubiček: 1. červená, 2. zelená, ostatní bílé
Barva pláště: oranžová

 
Použití:
K přenosu optických signálů pro venkovní i vnitřní prostředí, se zvýšenou ochranou proti hlodavcům a pro prostředí kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách.
Kabely mohou být uloženy v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1, 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle IEC 60079-11.nahoru