1. zkouška izolační integrity dle IEC 60331 
  zkouška se provádí na zařízení dle normy ČSN IEC 60331-11 dle několika metodik:
  - pro kabely do 0,6/1 kV dle ČSN IEC 60331-21
  - pro kabely datové dle ČSN IEC 60331-23
  - pro kabely s optickými vlákny ČSN IEC 60331-25
 2. zkoušky pro oheň nešířící kabely a vodiče ve třídách A F/R, A, B, C, D dle EN 50266 (IEC 60332-3)
 3. zkouška odolnosti kabelů při požáru v nouzových obvodech dle ČSN EN 50200
 4. zkouška požárních vlastností kabelů dle EN 50399 (připravuje se)

Kabelovna Kabex a. s. je oprávněna k provádění zkoušek dle výše uvedených norem s následným vystavením zkušebního protokolu. 
Provádíme zkoušky informativní a zkoušky typové za přítomnosti zástupce z Elektrotechnického zkušebního ústavu.nahoru