- Zkouška poměrného prodloužení a pevnosti v tahu jader dle EN 10002-1 OPRAVA 1

- Zkouška poměrného prodloužení a pevnosti izolačních a plášťových materiálů před a po tepelném zpracování
  dle EN 60811-1-1

- Zkouška poměrného prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení dle EN 60811-2-1

- Zkouška ohybem při nízké teplotě před a po tepelném stárnutí dle EN 60811-1-4 (připravuje se)

- Zkouška tlakem při vysoké teplotě a zkouška odolnosti vůči popraskání dle EN 60811-3-1

- Zkouška ohýbáním přes dvě kladky dle EN 50396nahoru