Vážení klienti, naše společnost nabízí volné kapacity ve své certifikované zkušebně:

a) měření elektrického odporu dle ČSN 34 7010-82 3.1.1

b) měření elektrické pevnosti dle ČSN 34 7010-82 3.2.1
    - VN zkušebna do 3,5 kV střídavého napětí (do 10 kV stejnosměrného napětí)
    - napěťový zdroj do 3,5 kV střídavého napětí

c) měření izolačního odporu dle ČSN 34 7010-82 3.3.2

d) měření přenosových parametrů (Z, L, C)nahoru