Showroom senzorických hybridních kabelů (28.6.2018 )

V objektu naší firmy jsme instalovali ukázkovou kabelovou trasu kabelu se senzorickým vláknem, simulující průchod různými prostředími a teplotami, s demonstrací měření hodnot teploty a tlaku podél celé kabelové trasy.

V rámci demonstrace lze teplotu v některých úsecích trasy měnit, aby bylo možné sledovat aktuální odezvu na monitorovacím zařízení s přesností lokalizace daného úseku na kabelové trase do 50 cm.
Technologie je vyvíjena především pro náročná prostředí v rámci jaderné energetiky, chemického průmyslu a tunelových staveb a umožňuje bezprostředně sledovat parametry ovlivňující životnost jak kabelu samotného, tak celých kabelových tras.
Kabel je již řadu let vyvíjený ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava pod vedením pana profesora Vladimíra Vašínka v rámci dotačního programu Technologické agentury České republiky.
nahoru