Nový výrobek - ZKP-S (Zatěsnění Kabelové Průchodky typu Salnik) (18.5.2021 )

Kabelovna Kabex a.s. vyvinula Zatěsnění Kabelové Průchodky typu Salnik odolné proti požáru EI90 (90 min) dle ČSN 73 0821 [10], se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-10 [15] a možností provedení instalace zatěsnění bez nutnosti demontáže kabelů.

Zatěsnění kabelové průchodky typu Salnik pro jaderné elektrárny

Provedení:

- ZKP-ST - (v otvoru trubka).

- ZKP-S- (v otvoru kabel/kabelový svazek).

- ZKP-ST-H - (horizontální bez příruby).

- ZKP-ST-HP - (horizontální s přírubou).

- ZKP-ST-V - (svislá bez příruby)

- ZKP-ST-VP - (svislá s přírubou)

 

Vlastnosti:

- oboustranná odolnost proti požáru EI90 (90 min) dle ČSN 73 0821 [10], se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-10 [15] a ČSN EN 60332-3-21 [16], bezhalogenové, s nízkou hustotou kouře vyvinutého při hoření dle ČSN EN 61034-2 [24] a s nízkou kyselostí plynů vznikajících během hoření dle ČSN EN 60754-2 [21]

- životnost 40 let (při průměrné okolní teplotě do 52 °C),

- oboustranná odolnost proti tlaku (1,1 MPa po dobu 30 s),

- odolnost proti ionizujícímu záření (219 kGy),

- odolnost proti havarijním podmínkám v jaderných elektrárnách s reaktorem typu VVER (max. 0,56 MPa, 157 °C po dobu 12 min),

- vyhovuje požadavkům pro jadernou energetiku dle ČSN EN 60780-323 [22] (pro instalace do mírného prostředí),

- odpovídá požadavkům na zařízení klasifikované dle ČSN EN 61226 v kategorii “A”,

- odolnost vodě s pH 4 až 11,

- odolnost UV záření pro oblast střední Evropy,

- je určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu, Zóna 1 a Zóna 2,

- je určeno pro rozsah okolních teplot -30 °C až +90 °C,

- nejnižší dovolená teplota okolí při montáži je -5 °C,

- zatěsnění je nerozebíratelné.

 

Výhody

- možnost provedení instalace zatěsnění bez nutnosti demontáže kabelů (v případě již instalovaných komponent v prostupu (např. kabelů, kabelových svazků, trubek atd.)),

- utěsnění i optických a koaxiálních kabelů, přičemž kabely nejsou v místech utěsnění tlakově namáhány a nedochází tak ke nežádoucím změnám přenosových parametrů,

- řeší všechny standardní rozměry jak potrubních, tak kabelových průchodek,

- řeší průchodky horizontální i vertikální,

- deformace základní trubky průchodky není překážkou,

- před zaléváním se provádí dokonalé očištění a odmaštění pouze části kabelů/trubek, které bude ve styku se zálivkou,

- protipožární nástřik není nutné ze stávajících kabelů sejmout a to ani v místech styku se zálivkou,

- manipulace se stávajícími kabely je minimální nebo žádná, takže nemůže dojít k poškození kabelu a jeho eventuální nefunkčnosti z důvodu dodatečné manipulace,

- kovové části zatěsnění mohou být jak z uhlíkové oceli tak z nerez oceli,

- příruba je dělená (dvoudílná), a tak ji lze použít i v místech již nainstalované kabeláže nebo potrubí,

- zatěsnění nezvyšuje požární zatížení průchodkové stěny; materiály jsou bezhalogenové, netoxické s průhledným dýmem, pokud jsou zapalovány externím ohněm,

- dlouhá životnost (40 let) v podmínkách jaderné elektrárny s reaktorem typu VVER (mírné prostředí), včetně odolnosti proti ionizujícímu záření a krátkodobé odolnosti proti havarijním podmínkám typu LOCA,

- vysoká odolnost proti vnějšímu tlaku, přičemž pro tento systém „systém Kabex s termo-smrštitelnou trubicí/manžetou a s vodu a tlak blokujícími bariérami“ obecně platí, že čím je vyšší tlak zvenčí, tím je přitěsnění lepší.
nahoru