PROHLÁŠENÍ MAJITELE FIRMY K SITUACI NA UKRAJINĚ (25.2.2022 )

 

V Holýšově 24. 2. 2022

Vážení kolegové, vážení obchodní partneři,

jsem hluboce znepokojen děním na Ukrajině a pokračujícím vyhrocováním situace ze strany Ruska. Události posledních dnů a hodin považuji za mimořádně závažné. Můj postoj je takový, že každý nezávislý stát má právo demokratickým způsobem rozhodovat o své budoucnosti a o svém dalším směřování, proto je zcela nepřijatelné, aby mu v tomto bylo bráněno jakýmkoli nátlakem, ba co více vojenskou agresí. Chci všechny ujistit, že podporuji myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti.

Prohlašuji, že KABELOVNA KABEX, a.s. byla a bude vždy českou obchodní společností, a to s více než pětadvacetiletou tradicí. Přes devadesát procent zaměstnanců jsou občani České republiky, máme tu rovněž kolegy jak z Ukrajiny, tak i z Ruska. Přestože je geopolitická situace taková jaká je, věřím, že mezi námi bude fungovat soudružnost, přátelství a porozumění i v této složité době a to tak, jak tomu bylo doposud. Já sám mám část rodiny, která žije v Rusku a část na Ukrajině, odkud pochází můj otec.

Osobně jsem nikdy nebyl nikterak politicky aktivní a prohlašuji, že nejsem a nikdy jsem nebyl politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona, nejsem ani jsem nikdy nebyl žádným oligarchou s jakoukoli vazbou na vysoce postavené činitele v Rusku.Vždy jsem se pohyboval toliko v oblasti bussinesu.

Naše obchodní partnery bych rád informoval,  že našimi dodavateli jsou z více než pětadevadesáti procent společnosti ze zemí EU, proto případné sankce na Rusko nebudou mít dopad na produkci společnosti. Export mimo EU tvoří méně než jednu třetinu odbytu, přičemž náš roční export do Ruska, v posledních letech, nepřesáhl 3% všech objemů na rozdíl od exportu na Ukrajinu, kam dodáváme téměř 20% veškeré produkce.

Vážení kolegové, všem z Vás, které tyto události zasáhly, vyjadřuji hlubokou účast a jsem připraven učinit rozhodnutí, kterými Vás mohu podpořit. Stále doufám v zázrak a brzké vyřešení současné situace bez nesmyslného krveprolití.

Jsem s úctou

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dmitrii Vasechko
nahoru