Kabely s funkční odolností při požáru (16.12.2019 )

V září 2019 proběhly v akreditované zkušebně FIRES s.r.o. Batizovce zkoušky kabelů Kabelovny KABEX a.s. společně s nosnými kabelovými systémy společnosti KOPOS KOLÍN a.s. dle norem ČSN 730895, DIN 4102-12 a STN 92005.
Na základě těchto úspěšně provedených zkoušek rozšiřujeme aplikovatelnost portfolia kabelů typu

CPDex® 1-CHKE-V
s dosaženou klasifikací P90-R / E90 / PS90
CPDex® JCXFE-V
s dosaženou klasifikací P15-R – P60-R / E30 – E60 / PS15 – PS60


na celkem 11 typů nosných kabelových systémů z produkce společnosti KOPOS KOLÍN a.s.
nahoru