Kabelové soubory kabelovny Kabex® jsou určeny ke spojování, připojování, zakončování, utěsňování a odbočování kabelů a hermetických kabelových modulů o jmenovitém napětí do 6/10 kV na kabelové trase tak, aby byla co možná nejlépe zajištěna stejnorodost (homogenita) kabelu.
Pokud kabel obsahuje koncentrický vodič, je tento vodič plnohodnotný i v části kabelové spojky. Pokud je kabel pancéřovaný, je pancéř v místě kabelové spojky vodivě spojen.
Kabelové soubory jsou odolné proti šíření plamene dle EN 50266-2-2 (kat.A), a ohniodolné podle IEC 60331 po dobu nejméně 180 min, bezhalogenové, s nízkou hustotou kouře vyvinutých při hoření dle IEC 61034 a nízkou kyselostí plynů během hoření dle IEC 60754-2 KSO jsou odzkoušeny pro dlouhodobé ponoření do vody dle ČSN 347010-82 5.3.1. Po celou dobu trvání zkoušky vykazují plnou vodu a tlaku těsnost, el. parametry se nemění. Jednotlivé kabelové soubory se mohou umisťovat v kabelových trasách řazením za sebou anebo vedle sebe, aniž by zvyšovaly požární zatížení. Neopatřují se žádným dodatečným protipožárním nástřikem.

Výhody kabelových souborů Kabelovny Kabex® a.s.

 • kabelové soubory vždy splňují stejné vlastnosti jako kabelová trasa
 • konstrukce kabelových souborů je plně v držení Kabelovny KABEX a. s.
 • konstrukce souboru vždy přesně odpovídá všem technickým požadavkům kladeným na kabel
 • spojky dovolují spojovat z obou stran libovolný počet kabelů

Kabelové soubory kabelovny Kabex tvoří sestavy:

 • KS spojky a jejich modifikace jsou soubory, zajišťující propojení kabelů (i různých konstrukcí) na kabelové trase, i souběhů kabelů
 • KS připojení a jejich modifikace zajišťují propojení hermetické kabelové průchodky s kabely hermetické a nehermetické zóny
 • KS komplety a jejich modifikace
  soubory komponent pro opravu hermetických kabelových průchodek, zahrnující HKM a KS připojení kabelů pro hermetickou i nehermetickou zónu KS kompletům je věnována celá následující dvoustrana 8- 9.
 • KS utěsnění a jejich modifikace zajišťují hermetické zatěsnění HKM hermetické kabelové průchodky, pokud k nim nejsou připojeny kabely, nebo kabelu, pokud není nikam připojen
 • KZ kabelová zakončení a jejich modifikace zajišťují definovaná zakončení kabelů a zabraňují axiálnímu pronikání vlhkosti do kabelu ® 7
 • HKM - hermetický kabelový modul
  - vyjímatelná část, dodává a objednává se samostatně
  - obsahuje utěsněný kabel nebo vodiče, a jako celek se vkládá do průchodky.
  Zatěsnění je dvojité - pro primární a sekundární stranu a toto zatěsnění se nazývá UHKP(ucpávka hermetické kabelové průchodky).
  - u průchodky Kabex 2002 jsou obě UHKP umístěny v trubce, která tvoří další samostatnou průchodku a ta se celá vkládá do těla HKM
  - u průchodky PGKK je každá UHKP samostatně a je propojena utěsněným kabelem. Do těla HKP se pak připevní nejdříve primární strana a na druhém konci průchozího kabelu se vytvoří UHKP na sekundární straně průchodky.nahoru