ISO certifikace

Certifikát ISO
Certifikát ISO 9001

 

 

Výrobkové certifikáty

Certifikát Kabely Maschinex pro kolejová vozidla
Kabely Maschinex EN 50264-3-1 pro kolejová vozidla
TP č. KBX 1/18

Certifikát Sdělovací kabely Typ R
Sdělovací kabely - R
TP č. KBX 1-02 rev. III

   

 

TP č.KBX  1-02 Rev.III Sdělovací kabely - V

TP č.KBX  2-01 Rev.II Slaboproudé PVC

TP č.KBX  2-01 Rev.II Slaboproudé PVC - typ FR

TP č.KBX  2-02 Rev.V - Slaboproudé kabely - R

TP č.KBX  2-02 Rev.V - Slaboproudé kabely - V

TP č.KBX  2-02 Rev.V - CPDex typ -R 

TP č.KBX  2-98 Rev.VII - KERAMEX - R

TP č.KBX  2-98 Rev.VII - KERAMEX - V

TP č.KBX 3-11 Rev.I - Speciální silikonové kabely LOCA

TP č.KBX  3-96 Rev.IV - Kabel s opt.vlákny - R

TP č.KBX  3-96 Rev.IV - Kabel s opt.vlákny - V

TP č.KBX  4-03 Rev.III - Datové kabely

TP č.KBX  4-99-A Rev.III - Silové kabely-LOCA - R

TP č.KBX  4-99-A Rev.III - Silové kabely-LOCA - V

TP č.KBX  4-99-A Rev.III - Kompenzační a prodlužovací kabely-LOCA - R

TP č.KBX  4-99-A Rev.III - Kompenzační a prodlužovací kabely-LOCA - V

TP č.KBX  5-02 Rev.IV Kompenzační a prodlužovací kabely

TP č.KBX  5-99-A Rev.IV - Měřící kabely-LOCA - R

TP č.KBX  5-99-A Rev.IV - Měřící kabely-LOCA - V

TP č.KBX  6-99 Rev.IV - Koaxiální kabely - R

TP č.KBX  6-99 Rev.IV - Koaxiální kabely - V

TP č.KBX  6-03 Rev.V NHKP, NHKP-DI

TP č.KBX  7-02 Rev.VII - Silový bezhalogenový kabel - R

TP č.KBX  7-02 Rev.VII - Silový bezhalogenový kabel - V

TP č.KBX  7-02 Rev.VII - CPDex typ -R 

TP č.KBX  7-02 Rev.VII - CPDex typ -V

TP č.KBX  7-97 Rev.VII PVC Silový kabel

TP č.KBX  7-97 Rev.VII PVC Silový kabel - typ FR

TP č.KBX  9-97 Rev.IV Koaxiální kabely - R

TP č.KBX  9-97 Rev.IV Koaxiální kabely - V

TP č.KBX 10-09 Rev.II TrUBEX HFFR

TP č.KBX 11-10 Rev.II Silové kabely 3,6/6 kV - R

TP č.KBX 11-10 Rev.II Silové kabely 3,6/6 kV - V

TP č.KBX 10-99 Rev.I PGKK Metro

TP č.KBX 12-99 Rev.VI - PGKK, VGU, ELOX

Kabelové soubory

 

 

 nahoru