Velikonoční sportovní den (9.5.2017 )

V pátek 14.4.2017 se konal již tradiční sportovní den, pořádaný firmou Kabelovna Kabex a.s.
Kromě fotbalového turnaje byla nově zařazena i štafeta v cross běhu na 4x5 km.
Této akce se zúčastnily firmy z Holýšova a okolí – EVOBUS BOHEMIA s.r.o., MAHLE Ber Holýšov s.r.o., Wuppermann
Kovotechnika s.r.o., Petbek CNC, TEAM TENAUR,ZŠ Holýšov a běžecký klub BKV Holýšov, který organizačně zajištoval běh. Díky dobrému počasí se fotbalový turnaj uskutečnil na novém školním hřišti, odkud probíhal i start štafet.
Sportovní den se vydařil, nikdo se nezranil ani neztratil a úroveň sportovních výkonů byla velmi vysoká.
Firma Kabelovna Kabex a.s. zakončila sportovní den vyhodnocením výsledků v hornokamenické  hospůdce.
Bylo co hodnotit, protože Kabelovna Kabex se v obou disciplínách umístila na krásném třetím místě.
Zde bylo připraveno pro zaměstnance firmy občerstvení, a nechybělo ani grilování selete.
Kabelovna Kabex a.s. tímto děkuje všem zúčastněným organizacím a již připravuje další sportovní den, který bude
rozšířen o novou sportovní disciplínu závod na kolech.

 
nahoru