Ve dnech 3. až 6. prosince 2018 se v Salzburgu konala 56. valná hromada Mezinárodní asociace INTERCABLE. (17.12.2018 )

Ve dnech 3. až 6. prosince 2018  se v Salzburgu konala 56. valná hromada Mezinárodní asociace INTERCABLE.

V rámci valné hromady a jejího vědeckotechnického sympozia byla projednávána následující témata:

- Světový kabelový průmysl, kabelový průmysl v Evropě, zemích SNS a v Číně.

- Ekologické aspekty v kabelovém průmyslu.

Naše společnost představila prezentaci o stavu kabelářského průmyslu v České republice a na Slovensku, kterou připravil statutární ředitel společnosti Kabelovna Kabex Ing. Anton Slobodin. Ve své prezentaci se pan Slobodin zmínil o nejvýznamnějších výrobních společnostech v této oblasti a stručné charakteristice domácího trhu, a uvedl statistická data o současné situaci a aktuálních trendech v této oblasti. Zdůraznil také problém s výskytem nekvalitních kabelů na trhu České  a Slovenské republiky.
nahoru