AVK UPOZORŇUJE NA ZHORŠOVÁNÍ KVALITY KABELŮ NA TRHU ČR A SR (7.2.2019 )

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (dále AVK) postupně zaznamenává zhoršování  kvality kabelů, jenž jsou prodávány v České a Slovenské republice. Nekvalitu AVK řeší spolu s akreditovanými orgány v ČR (EZÚ) a SK (EVPÚ), se kterými připravuje postup dalších prověrek na trhu, případně odebrání výrobkového certifikátu až po podání podnětu k přezkoumaní na ČOI, resp. SOI, které může vést až k finančním sankcím či nařízení o stažení výrobku z trhu.

AVK doporučuje, podobně, jako u jiných výrobků, nakupovat kabely renomovaných výrobců.

články AVK
nahoru