detekce úniku hélia (22.9.2016 )

Využití:
- Velmi přesné a rychlé určování těsnosti výrobků a zařízení na principu integrálního úniku hélia
do vakuové komory s měřením pomocí hmotnostního héliového detektoru.
- Lokalizace přesného místa netěsnosti metodou SNIFFER TEST (Čichací test – sonda).


Technická specifikace:
Název stroje: Systém testování netěsností
Typ: LTHLS –450560
Počet komor: 1 komora/1 pracoviště
Rozměry komory: 450 x 3300 mm
Hmotnostní detektor: Agilent Technologies VS C15
Pracovní teplota: 15 ÷ 30 °C
Relativní vlhkost vzduchu okolí: 20-80%; nekondenzující
Pneumatika ovládání: stlačený vzduch 8 bar
Připojení He: helium 6 bar
Detekční limit netěsnosti: do 9,9 . 10-7 mbar.l/s (9,9 . 10-8 Pa.m3/s)

leták
nahoru